MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, ŠTOLCOVA 51, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Školní řád

ČJ. 5/2020

nahrazuje školní řád z 1.9.2017

Řád nabývá účinnosti od 1.září  2020