"MŠ jako dílna lidskosti, kde se děti učí dovednostem potřebným pro svůj další život"

slovo ředitelky

Vize naší mateřské školy

Naše škola se stane místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti, místem, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi učitelkou a dítětem.

– Hana Vaňková

Kontaktujte nás

Myslíme si, že emoční inteligence je pro šťastný život důležitější než vysoké IQ.

V dětech je stále potřeba rozvíjet pocit přátelství, lásky, důvěry – vždyť nám jde o jednu společnou věc mít děti zdravé, samostatné, vyrovnané a vychované!

krásné prostory

Budova MŠ je přízemní a je velmi dobře vyřešena tak, aby dětem poskytovala dostatečný prostor pro hry, cvičení, individuální práci, klidové činnosti, stolování. Uspořádání celé MŠ je vysoce funkční a díky estetickému cítění celého kolektivu je zde velmi příjemné, radostné a útulné prostředí pro děti.

Budova MŠ je obklopena krásnou zahradou, která je uzavřená a izolovaná od ruchu za všech stran. Pro děti je to oáza klidu a bezpečí s dobrým vybavením pro jejich hry.

Materiálně je škola velmi dobře vybavena díky zřizovateli Statutárnímu městu Brnu.

super kolektiv

Kolektiv zaměstnanců MŠ je odborně vzdělaný, pracovitý, pečlivý a vždy dobře naladěný. Je složený z pedagogických i provozních pracovnic. Pedagogickou část představuje p. ředitelka, učitelka a dvě asistentky. Mezi provozní pracovníky patří paní kuchařka, školnice, a vedoucí školní jídelny. Na údržbu budovy a jejího vybavení jsou najímáni externí pracovníci skrze zřizovatele MMB.

K dětem přistupujeme vždy s ohledem na jejich individuální potřeby, zájmy a možnosti. Vždy se snažíme pružně reagovat na jejich touhy a přání a vzdělávací program či denní program přizpůsobovat aktuálním možnostem a příležitostem.

Vždy se těšíme na dětskou energii, nápady a elán a doufáme, že i ony k nám přichází s radostí a touhou po nových zážitcích, kamarádech a legraci.

 

Analýza současného stavu

Děti přicházející do naší MŠ pocházejí nejen z českých rodin, ale i z rodin, které se asimilují do naší společnosti (děti cizinců). Složení dětí je mezinárodní a je často nutné překonávat jazykovou bariéru. Proto se naše škola stává místem, kde děti mají možnost a příležitost tuto překážku odstraňovat, v českém jazyce se zdokonalovat, a tím zvyšovat své šance na bezproblémovou adaptaci při přechodu do ZŠ. Na učitelky jsou tak kladeny stále vyšší nároky, a proto jsme se rozhodli využít možnosti zapojení školních asistentek. Více úsilí nás stojí individualizace cílů podle potřeby nejen skupiny, ale každého dítěte, aby se nabízenou činností uspokojivě rozvíjelo, odneslo si z každého dne v MŠ něco nového, podnětného, příjemného.

Nabízíme řešení, která jsou dětem blízká, přístupná, rozvíjející, zajímavá. Snahou personálu je rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách. Chceme, aby se děti nebály promluvit, řekly svůj názor, zvládaly své emoce – hněv, strach, radost a veselí. Snažíme se vlastním příkladem učit děti pozitivně myslet, jednat, orientovat se, pozorně vnímat, naslouchat jejich přáním, problémům. Pokud dítě projeví zájem o fyzický kontakt – pohlazení, pomazlení aj. jsme tu vždy pro něj. Spolupráce mezi dětmi probíhá tou nejjednodušší formou – v běžném kontaktu, při hrách, stolování, pomoc slabšímu, pomalejšímu kamarádovi.

Myslíme si, že emoční inteligence je pro šťastný život důležitější než vysoké IQ.

V dětech je stále potřeba rozvíjet pocit přátelství, lásky, důvěry-vždyť nám jde o jednu společnou věc

mít děti zdravé, samostatné, vyrovnané a vychované!

Cílem je vycházet z individuálních specifik dítěte, přihlížet jejich potřebám a rozdílným schopnostem, naučit se postojům, které spočívají v úctě ke starším a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Chceme vytvářet pro dítě takové prostředí, které bude příjemné a stimulující. Přijímáme každé dítě takové jaké je a  snažíme se jim zprostředkovávat vlastní zkušenosti.

Veškeré snažení nás, zaměstnanců školy, je zaměřeno na to, aby dítě bylo maximálně spokojené a šťastné.

Nedílnou součástí je vytvářet na pracovišti prostředí plné pohody a vzájemné důvěry.

 

Jak toho dosáhneme?

– přijímáme děti do MŠ se zájmem o ně samotné

– máme věkově smíšenou třídu

– stanovíme taková pravidla uspořádání života a dne, která umožní učitelce uspokojovat individuální potřeby dětí, pružné rozhodování, vzájemnou informovanost a komunikaci s rodiči

– vytvoříme podmínky pro dostatek volného a bezpečného pohybu, který je  neoddělitelný od pohody duševní a sociální

– zajistíme dětem pestrou, vyváženou a plnohodnotnou stravu, odpovídající biologickým potřebám vyvíjecího se dětského organismu

– vytvoříme v prostorách MŠ vstřícné, estetické, podnětné a hygienické prostředí

– připravíme pro děti podmínky pro plynulý přechod z MŠ do ZŠ

– budeme připravovat a oslavovat: Vánoce, Velikonoce, Mikuláše, karneval, Den matek, Den dětí, rozloučení s předškoláky

– budeme usilovat o oboustrannou dohodu mezi učitelkou a rodiči při řešení problémů týkajících se dětí

– vytvoříme společně s dětmi pravidla chování

Jaké děti chceme vychovat?

– zdravé, spokojené, dychtivé všeho nového