MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, ŠTOLCOVA 51, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Kalendář školy

Květen 2022

Každý týden

Pondelí    14:00 a 14:45 KERAMIKA

Úterý        14:45 TANEČKY

Středa      14:45 ANGLIČTINA

2.5.

10:45 Divadlo Kejkle – čarodějnice

3.5.

10:30 ZUŠ Charbulova – Výchovný koncert pro předškoláky

5.5.

15:30 Besídka v MŠ ke dni matek

11.5.

9:30 Focení v MŠ 

12.5.

Od dřeva k loutce a k pohádce

18.5.

9:30 Hlídka – Medové království

30.5.

10:45 Oslava dne dětí v MŠ – divadlo Kejkle