MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, ŠTOLCOVA 51, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Kalendář školy

Říjen 2021:

18.10.

9:00 Canisterapie  – Hrajeme si s Bastíkem

11:00 Fotografování

22.10.

Muzikoterapie v MŠ

26.10.

Halloween v MŠ – kostým přinést z domu – soutěže, tance a zábava v halloweenském duchu.

--

--