MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, ŠTOLCOVA 51, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Kalendář školy

Červen 2021:

1.6.

DEN DĚTÍ – Divadlo Kejkle

14.6.

16:00 Rozloučení se školním rokem + PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ (akce společně s rodiči na školní zahradě – program, opékání špekáčků a společná zábava – jste srdečně zvání)

17.6.

Spaní v MŠ – večerní zábavný program (týká se především starších dětí)

23.6.

výukový program Dobrodružství na louce – středisko ekologické výchovy Hlídka

30.6.

Poslední den školního roku