Povinně zveřejňované informace

dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

 

 

Název a organizační struktura:

MŠ Štolcova Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace, Brno 61800

 

Datum a způsob vzniku: Příspěvková organizace vznikla dne 1.1.2003 dle zřizovací listiny, kterou vydalo statutární město Brno dne 17.12.2002.

 

Organizační struktura:

Zřizovatel: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Dominikánské nám.1
601 67 Brno

Ředitelka školy: Hana Vaňková

Statutární zástupce ředitelky MŠ: Lenka Syrová

Pověřenec pro GDPR: Ladislava Nosová                             

 

Kontakty

Sídlo (pro osobní návštěvu/doručovací adresa/podatelna):  Na této adrese přijímáme dokumenty v listinné i elektronické podobě na nosičích CD a USB flash disc

MŠ Štolcova 147/51 Brno, příspěvková organizace,

Štolcova 147/51

Brno – Černovice 618 00

 

Úřední hodiny: po – pá 6:30 – 18:00

Telefonní kontakt: +420 548 530 836,  +420 607 870 681

Internetové stránky: msstolcova51.cz

E-mail (elektronická podatelna): msstolcova@volny.cz

Datová schránka: vpykr3h

Číslo účtu: 234957438/0300

IČO: 75003902

DIČ: CZ75003902

 

Žádosti o informace, příjem podání a podnětů je možný na všechny výše uvedené kontakty. Podrobně viz. dokument Informační memorandum o poskytování osobních údajů zde: https://msstolcova51.cz/dokumenty-ms/

Seznamy hlavních dokumentů a předpisů

  • Školní řád
  • Školní vzdělávací program
  • Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do Mateřské školy
  • Informační memorandum ke zpracování osobních údajů
  • Výroční zpráva o poskytování informací
  • Sazebník úhrad za poskytování informacíDostupné v elektronické podobě zde: https://msstolcova51.cz/dokumenty-ms/

 

  • Vnitřní řád
  • Provozní řád
  • Provozní řád ŠJDostupné v tištěné verzi v šatnách MŠ nebo na vyžádání u personálu MŠ (vč. Školního řádu i Školního vzdělávacího programu)

Rozpočet:

Informace o návrhu aktuálních návrzích rozpočtu i střednědobých výhledech rozpočtů dostupné v elektronické formě zde:  https://msstolcova51.cz/dokumenty-ms/