MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, ŠTOLCOVA 51, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Informace pro rodiče

Informace k zápisu pro školní rok 2023/2024

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, je pro MŠ Brno, Štolcova 51, p. o. spádové celé území statutárního města Brna!

Vydávání přihlášek proběhne 1. 4. 2023 – 30. 4. 2023 na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz.

Kdo nemá možnost internetu, navštíví MŠ Štolcova 51 dne 6.4.2023 od 08.00 – 12.00 hodin s kartičkou zdrav. pojišťovny, po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 607 870 681.

Sběr přihlášek: 3. 5. 2023 – 4. 5. 2023 přímo v MŠ v čase 10 -15 hod. 

Přijímací řízení probíhá od 17.5.2022

K zápisu do jakékoliv MŠ:

Vezměte s sebou řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště v OP/např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese, doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců – rodičů), doložení řádného očkování.

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

Dle pravidel pro jednotnou elektronickou podobu zápisu do mateřských škol ve městě Brně v příslušném aktuálním období (www.zapisdoms.brno.cz).

Vzhledem k tomu, že Mateřská škola Brno, Štolcova 51, p. o. má prodloužený provoz uplatní se nad rámec Kritérií pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol uveřejněných na internetových stránkách http://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni ještě kritérium potřeby prodlouženého provozu.
Do mateřské školy se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince s místem pobytu, ve školském obvodu Mateřské školy Brno, Štolcova 51, p. o., jejichž zákonný zástupce prokazatelně doloží potřebu prodlouženého provozu mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání

Pozor – ve školním roce 2022/2023 se úplata za předškolní vzdělávání zvyšuje na 650,- Kč za měsíc.

Děti, které dovrší ve škol. roce 6 let tuto úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.

Děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.

Co dítě potřebuje do MŠ

Pohodlný oděv do třídy – tričko, tepláky, holčičky popř. sukýnku na gumu.

Přezůvky s pevnou patou – ne cvičky, pantofle, crocsy.

Pyžamko

Oděv a obuv pro pobyt venku – do pískoviště, na sport. Volte takový oděv, který si dítě může ušpinit a cítí se v něm dobře.

Náhradní oděv – do sáčku v šatně (pro případ polití při stravování, kreslení apod.).

Prosíme rodiče, aby děti měly všechny věci řádně podepsané !!

Stravování

Dopolední svačina – 11,- | Oběd – 30,- | Odpolední svačina – 11,-

celkem 52,-Kč/den

Podle vyhlášky o škol. stravování hradí děti, které dovrší v příslušném školním roce 7 let věku částku 59,- Kč/den (14,- + 33,- + 12,-)

Po celý tento školní rok jsou tyto děti zařazeni do skupiny plátců 7 – 10 let.