MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, ŠTOLCOVA 51, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Informace pro rodiče

Informace k zápisu pro školní rok 2022/2023

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, je pro MŠ Brno, Štolcova 51, p. o. spádové celé území statutárního města Brna!

Vydávání přihlášek proběhne 1. 4. 2022 – 30. 4. 2022 na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz.

Kdo nemá možnost internetu, navštíví MŠ Štolcova 51 dne 7.4.2022 od 08.00 – 12.00 hodin s kartičkou zdrav. pojišťovny, po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 607 870 681.

Sběr přihlášek: 2. 5. 2022 – 3. 5. 2022 přímo v MŠ v čase 10 -15 hod. 

Přijímací řízení probíhá od 17.5.2022

K zápisu do jakékoliv MŠ:

Vezměte s sebou řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště v OP/např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese, doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců – rodičů), doložení řádného očkování.

COVID-19

Informace k provozu škol s účinností od 1. 8. 2021:

  • V provozu mateřských škol se nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez nutnosti podrobovat se testování, pracovníci mateřských škol také nejsou povinni se testovat.
  • Děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek

FAQ COVID-19

V zájmu nás všech je však nadále dodržovat nastavená hygienická pravidla. Ráno při příchodu dítě přijímá pedagogická pracovnice tak, aby se zamezilo shromažďování rodičů v šatně. Při odpoledním vyzvedávání dětí, bychom byli rádi, aby v šatně nebyli více než dva rodiče se svými dětmi, kteří budou mít nasazenu ochranu dýchacích cest. Nadále dbáme na to, aby si všechny děti po příchodu myly ruce desinfekčním mýdlem. Prosíme rodiče, aby do MŠ nevodili děti s příznaky respiračního onemocnění.

Velmi Vám děkujeme za trpělivost a vstřícnost

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

  1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  2. Děti, které ve školním roce dovrší 4 let (matka po dovršení 4 let věku dítěte zůstává bez finanční podpory státu) – přihlášení k celodenní docházce
  3. Děti  zaměstnaných rodičů přihlášené k celodenní docházce
  4. Děti 3 leté, jejichž matky již částečně pracují, popřípadě nastupují po MD do zaměstnání a požadují přijetí dítěte k celodenní docházce
  5. Děti, jejichž sourozenec navštěvuje (navštěvoval) naši mateřskou školu – přihlášené k celodenní docházce
  6. Děti nezaměstnaných rodičů (registrovaných na ÚP, rodičů, kteří se nachází ve složité sociální situaci) – přihlášené k celodenní docházce
  7. Děti matek na mateřské dovolené s dalším dítětem

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání 500,- Kč na měsíc.

Děti, které dovrší ve škol. roce 6 let tuto úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.

Děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.

Co dítě potřebuje do MŠ

Pohodlný oděv do třídy – tričko, tepláky, holčičky popř. sukýnku na gumu.

Přezůvky s pevnou patou – ne cvičky, pantofle, crocsy.

Pyžamko

Oděv a obuv pro pobyt venku – do pískoviště, na sport. Volte takový oděv, který si dítě může ušpinit a cítí se v něm dobře.

Náhradní oděv – do sáčku v šatně (pro případ polití při stravování, kreslení apod.).

Prosíme rodiče, aby děti měly všechny věci řádně podepsané !!

Stravování

Dopolední svačina – 10,- | Oběd – 23,- | Odpolední svačina – 10,-

celkem 43,-Kč/den

Podle vyhlášky o škol. stravování hradí děti, které dovrší v příslušném školním roce 7 let věku částku 47,- Kč/den (11,- + 25,- + 11,-)

Po celý tento školní rok jsou tyto děti zařazeni do skupiny plátců 7 – 10 let.