MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, ŠTOLCOVA 51, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Informace pro rodiče

COVID-19

Na základě rozhodnutí vlády ČR bude možno od pondělí 12.4. 2021 otevřít Mateřské školy. Mimořádné opatření MZ umožňuje osobní přítomnost v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině max.15 dětí. Dále mohou MŠ navštěvovat děti, jejichž rodiče jsou pracovníci Integrovaného záchranného systému, pedagogové zajišťující prezenční vzdělávání, zaměstnanci školských zařízení pro výkon  ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb., zaměstnanci ÚP, ČSSZ nebo Finanční správy.

Mimořádné opatření nám dále nařizuje povinnost pravidelně testovat děti i zaměstnance, a to formou neinvazivních antigenních testů 2x týdně, vždy v pondělí a čtvrtek.

Děti, které se budou účastnit výuky v MŠ nejsou povinné mít žádnou ochranu dýchacích cest, zaměstnanci školy musí používat respirátor.

 

Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, je pro MŠ Brno, Štolcova 51, p. o. spádové celé území statutárního města Brna!

Vydávání přihlášek proběhne 1.4. 2021 – 30.4. 2021 na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz.

Kdo nemá možnost internetu, navštíví MŠ Štolcova 51 dne 21. dubna 2020 od 08.00 – 12.00 hodin s kartičkou zdrav. pojišťovny, po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 607 870 681.

Sběr přihlášek: 3.5. 2020 – 4.5. 2021 přímo v MŠ v čase 10 -15 hod. dle aktuální epidemiologické situace – sledujte informace na tomto webu) 

Přijímací řízení probíhá od 17.5.2021

K zápisu do jakékoliv MŠ:

Vezměte s sebou řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště v OP/např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese, doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců – rodičů), doložení řádného očkování.

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

  1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  2. Děti, které ve školním roce dovrší 4 let (matka po dovršení 4 let věku dítěte zůstává bez finanční podpory státu) – přihlášení k celodenní docházce
  3. Děti  zaměstnaných rodičů přihlášené k celodenní docházce
  4. Děti 3 leté, jejichž matky již částečně pracují, popřípadě nastupují po MD do zaměstnání a požadují přijetí dítěte k celodenní docházce
  5. Děti, jejichž sourozenec navštěvuje (navštěvoval) naši mateřskou školu – přihlášené k celodenní docházce
  6. Děti nezaměstnaných rodičů (registrovaných na ÚP, rodičů, kteří se nachází ve složité sociální situaci) – přihlášené k celodenní docházce
  7. Děti matek na mateřské dovolené s dalším dítětem

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání 500,- Kč na měsíc.

Děti, které dovrší ve škol. roce 6 let tuto úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.

Děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.

Co dítě potřebuje do MŠ

Pohodlný oděv do třídy – tričko, tepláky, holčičky popř. sukýnku na gumu.

Přezůvky s pevnou patou – ne cvičky, pantofle, crocsy.

Pyžamko

Oděv a obuv pro pobyt venku – do pískoviště, na sport. Volte takový oděv, který si dítě může ušpinit a cítí se v něm dobře.

Náhradní oděv – do sáčku v šatně (pro případ polití při stravování, kreslení apod.).

Prosíme rodiče, aby děti měly všechny věci řádně podepsané !!

Stravování

Dopolední svačina – 8,- | Oběd – 21,- | Odpolední svačina – 8,-

celkem 37,-

Podle vyhlášky o škol. stravování hradí děti, které dovrší v příslušném školním roce 7 let věku částku 41,- Kč.

Po celý tento školní rok jsou tyto děti zařazeni do skupiny plátců 7 – 10 let.