MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, ŠTOLCOVA 51, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Informace pro rodiče

Covid – 19

Dle nařízení vlády ze dne 26.2.2021 se mateřské školy uzavírají od 1.3.2021 do odvolání. O jejich opětovném otevření Vás budeme informovat emailem i zde na webových stránkách. Pro předškolní děti je povinná distanční výuka, materiály budou rodičům dotčených dětí zaslány emailem, další odkazy k zábavně vzdělávacím aktivitám budou postupně zveřejňovány na těchto stránkách v záložce distanční vzdělávání.

Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení zde:

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, je pro MŠ Brno, Štolcova 51, p. o. spádové celé území statutárního města Brna!

Vydávání přihlášek proběhne 1.4. 2021 – 30.4. 2021 na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz.

Kdo nemá možnost internetu, navštíví MŠ Štolcova 51 dne 21. dubna 2020 od 08.00 – 12.00 hodin s kartičkou zdrav. pojišťovny, po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 607 870 681.

Sběr přihlášek: 3.5. 2020 – 4.5. 2021 (elektronicky na www.zapisdoms.brno.cz nebo přímo v MŠ v čase 10 -15 hod v uvedené dny – dle aktuální epidemiologické situáce – sledujte informace na tomto webu)

Přijímací řízení probíhá od 17.5.2021

K zápisu do jakékoliv MŠ:

Vezměte s sebou řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště v OP/např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese, doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců – rodičů), doložení řádného očkování.

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

  1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
  2. Děti, které ve školním roce dovrší 4 let (matka po dovršení 4 let věku dítěte zůstává bez finanční podpory státu) – přihlášení k celodenní docházce
  3. Děti  zaměstnaných rodičů přihlášené k celodenní docházce
  4. Děti 3 leté, jejichž matky již částečně pracují, popřípadě nastupují po MD do zaměstnání a požadují přijetí dítěte k celodenní docházce
  5. Děti, jejichž sourozenec navštěvuje (navštěvoval) naši mateřskou školu – přihlášené k celodenní docházce
  6. Děti nezaměstnaných rodičů (registrovaných na ÚP, rodičů, kteří se nachází ve složité sociální situaci) – přihlášené k celodenní docházce
  7. Děti matek na mateřské dovolené s dalším dítětem

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání 500,- Kč na měsíc.

Děti, které dovrší ve škol. roce 6 let tuto úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.

Děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.

Co dítě potřebuje do MŠ

Pohodlný oděv do třídy – tričko, tepláky, holčičky popř. sukýnku na gumu.

Přezůvky s pevnou patou – ne cvičky, pantofle, crocsy.

Pyžamko

Oděv a obuv pro pobyt venku – do pískoviště, na sport. Volte takový oděv, který si dítě může ušpinit a cítí se v něm dobře.

Náhradní oděv – do sáčku v šatně (pro případ polití při stravování, kreslení apod.).

Prosíme rodiče, aby děti měly všechny věci řádně podepsané !!

Stravování

Dopolední svačina – 8,- | Oběd – 21,- | Odpolední svačina – 8,-

celkem 37,-

Podle vyhlášky o škol. stravování hradí děti, které dovrší v příslušném školním roce 7 let věku částku 41,- Kč.

Po celý tento školní rok jsou tyto děti zařazeni do skupiny plátců 7 – 10 let.