MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, ŠTOLCOVA 51, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

GDPR

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) – Seznam všech zpracovaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace

,,Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů.“

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy. Další informace Vám poskyteneme na tel. čísle 607 576 938 případně emailu nosoval@seznam.cz