MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, ŠTOLCOVA 51, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Distanční vzdělávání

Pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou, vzhledem k tomu, že se ze zákona na vaše děti vztahuje povinná předškolní docházka, jsou také povinni účastnit se distančního vzdělávání po dobu uzavření MŠ. Emailem Vám budou pravidelně rozesílány informace o aktuálním vzdělávacím tématu dle školního vzdělávacího plánu, společně s úkoly a pracovními listy. Budete taktéž informováni o způsobu odevzdávání vypracovaných materiálů.

Níže uvedené odkazy slouží jako doplňkové či inspirativní nápady, jak dětem zkrátit doma čas.