MŠ Štolcova 51, Brno

"MŠ jako dílna lidskosti, kde se děti učí dovednostem potřebným pro svůj další život"
AKTUALITY

Rychlé informace

Stravování

Stravování v MŠ Štolcova 51
Dopolední svačina – 10,- | Oběd – 23,- | Odpolední svačina – 10,-
celkem 43,-
Podle vyhlášky o škol. stravování hradí děti, které dovrší v příslušném školním roce 7 let věku částku 47,- Kč.
Po celý tento školní rok jsou tyto děti zařazeni do skupiny plátců 7 – 10 let.

Jídelníček
Co dítě potřebuje do MŠ
Pohodlný oděv do třídy – tričko, tepláky, holčičky popř. sukýnku na gumu.

Přezůvky s pevnou patou – ne cvičky, pantofle, crocsy.

Pyžamko

Oděv a obuv pro pobyt venku – do pískoviště, na sport. Volte takový oděv, který si dítě může ušpinit a cítí se v něm dobře.

Náhradní oděv – do sáčku v šatně (pro případ polití při stravování, kreslení apod.).

Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata za předškolní vzdělávání 500,- Kč na měsíc.
Děti, které dovrší ve škol. roce 6 let tuto úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.
Děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání nehradí.
GDPR
Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) – Seznam všech zpracovaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace

,,Vnitřní pravidla pro ochranu osobních údajů.“

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy. Další informace Vám poskyteneme na tel. čísle 607 576 938 případně emailu nosoval@seznam.cz

Kalendář školy

ŘÍJEN

Každý týden

Pondělí: 14:00 Keramika I. sk., 14:45 II. sk.

Úterý: 14:45 – 15:30 Taneční a pohybový kroužek

Čtvrtek: 14:00 Angličtina

9.11

9:15 Muzikoterapie: Kdysi dávno

13.11.

8:45 SEV Hlídka: Oříšky veverky zrzečky -PŘESUNUTO NA 23.11.

22.11.

9:30 Divadlo Spílberk: Kůzlatka a vlk

29.11.

10:45 Divadlo Kejkle: Vánoční pohádka

Vánoční setkání s rodiči

Tvořivě dílničky, představení dětí, posezení, koledy

13. 12. 2023 V 15: 30

Těšíme se na Vás !

              1. 11. 10:45

   Halloween ve školce

           Masky s sebou 🙂

 

ERASMUS+ Stínování na školách Barcelona

Vize naší mateřské školy

Naše škola se stane místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti, místem, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi učitelkou a dítětem.

Cílem je vycházet z individuálních zvláštností dítěte, přihlížet jejich potřebám a rozdílným schopnostem, naučit se postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Vytvářet pro dítě takové prostředí, které bude dítěti příjemné a stimulující, přijímat každé dítě takové jaké je, zprostředkovávat zkušenosti.

Veškeré snažení nás zaměstnanců školy je zaměřeno na to, aby dítě bylo maximálně spokojené a šťastné.

Nedílnou součástí je vytvářet na pracovišti prostředí plné pohody a vzájemné důvěry.

Naše škola

Školní hodiny

prodloužený provoz od 6:30 – 18:00 hod.

Telefon a email

pevná linka: 548 530 836
mobil: +420 607 870 681
e-mail: msstolcova@volny.cz

Školní řád

Hana Vaňková v. r., ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, ŠTOLCOVA 51, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Pedagogové

Pedagogičtí pracovníci naší školy

Velmi mi záleží na tom, aby naše MŠ byla místem klidu, pohody, bezpečí, kde se všichni cítí dobře, kam se všichni těší a vědí, že každý nový den bude zajímavý a bohatý na zážitky i nové dovednosti. Aby děti, které zde stráví zásadní čas svého života, kdy se utváří jejich osobnost, byly na ten budoucí dobře připraveny. Aby platilo Fulghumovo populární “Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce”. Odměnou je pro mne spokojenost všech dětí i celého kolektivu MŠ, který hraje nezastupitelnou roli.

Hana Vaňková

Ředitelka, učitelka

Mojí největší radostí je rozvíjet u dětí nadšení, důvěru, lásku, přátelství, ale hlavně vědomosti a dovednosti, a pak už se jen těším na jejich bohatou sklizeň

Lenka Syrová

Učitelka

K dětem přistupuji jako k parťákům a sobě rovným, snažím se jim skrze zážitek a vlastní zkušenost předat dovednosti a znalosti, které je budou doprovázet na jejich cestě životem.

Gabriela Chmelíková

školní asistentka, učitelka

Nic mne nepotěší tak jako úsměv na tvářích dětí, nezkazím žádnou legraci a nejraději mám výlety a vycházky do přírody.

Jindřiška Jabůrková

školní asistentka

zapsaných dětí

kroužky ve školce

m2 na hraní

kostek stavebnic

Budova MŠ je přízemní a je velmi dobře vyřešena tak, aby dětem poskytovala dostatečný prostor pro hry, cvičení, individuální práci, klidové činnosti, stolování. Uspořádání celé MŠ je vysoce funkční a díky estetickému cítění celého kolektivu je zde velmi příjemné, radostné a útulné prostředí pro děti.

Budova MŠ je obklopena krásnou zahradou, která je uzavřená a izolovaná od ruchu za všech stran. Pro děti je to oáza klidu a bezpečí s dobrým vybavením pro jejich hry.